Stiftelserna

Carl Jönsons stiftelser består av två stiftelser: Carl Jönssons Understödsstiftelse I och Carl Jönssons Understödsstiftelse II.

Stiftelsernas huvudinriktning är att bedriva hjälpverksamhet genom att dela ut ekonomiska bidrag till behövande gamla eller sjuka, till barn och ungdomar för deras vård, utbildning eller fostran samt till behövande funktionshindrade.

Ansökningstider för bidrag från Understödsstiftelse II under 2020

  1. Ensamboende ålderspensionärer: 2020-04-01 — 2020-05-15
    Se under ensamboende ålderspensionärer.
  2. Studerande: Ej möjligt ansöka om bidrag avseende 2020.
  3. Övriga bidragsmottagare – föreningar, organisationer och institutioner:
    2020-04-01 — 2020-05-29

Vill Du ha ytterligare information om stiftelserna eller om personen Carl Jönsson, sök i menyn till höger.

1(11)