Om personen Carl Jönsson

Carl Jönsson porträtt
Carl Jönsson 1947

Carl Jönsson föddes 1869 i Lyby, Högseröds församling i mellersta Skåne och avled 1963 i Malmö.

Efter avslutad skolgång utbildade han sig inom ekonomi och affärsverksamhet och blev med åren ytterst framgångsrik.

Han var ordförande i och ledamot av styrelsen för flera industriföretag, ekonomiska föreningar och lokala bankkontor. Bl.a. var han disponent för Jästfabriken Activ i Tomelilla 1899 – 1936 och styrelseordförande i Nordiska Maskinfilt AB i Halmstad 1917 – 1951.

Vidare var han ordförande i eller ledamot av styrelser för ett flertal kommunala nämnder och institutioner.

Under en stor del av sitt liv hjälpte han dem som var i behov av ekonomiskt stöd.

Han ville verka i det tysta och hade inte behov av att framhäva sig själv.

Av sina tillgångar bildade han två stiftelser: Carl Jönssons Understödsstiftelse I och Carl Jönssons Understödsstiftelse II.

Har du frågor om stiftelserna, klicka på respektive stiftelse i menyn till höger.

2(11)