Carl Jönssons Understödsstiftelse I

Ändamål: Carl Jönssons Understödsstiftelse I har till syfte att främja välgörande och sociala ändamål. I första hand ska avkastningen av stiftelsens tillgångar användas för att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller till att främja vård av behövande gamla, sjuka eller funktionshindrade.

Upplysning: Inget ansökningsförfarande.

Du kan inte ansöka om bidrag ur denna stiftelse. Stiftelsen tar själv initiativ till utdelning av bidrag.

Om Carl Jönssons Understödsstiftelse I

Stiftelsens marknadsvärde
den 31 december 2010: 10,2 mkr
den 31 december 2011: 8,3 mkr
den 31 december 2012: 9,3 mkr
den 31 december 2013: 10,9 mkr
den 31 december 2014: 11,8 mkr
den 31 december 2015: 12,0 mkr
den 31 december 2016: 12,5 mkr
den 31 december 2017: 13,3 mkr
den 31 december 2018: 12,1 mkr
den 31 december 2019: 14,3 mkr
den 31 december 2020: 14,3 mkr

Beviljade bidrag
2010: 175 000 kr
2011: 310 000 kr
2012: 179 000 kr
2013: 300 000 kr
2014: 230 000 kr
2015: 200 000 kr
2016: 230 000 kr
2017: 200 000 kr
2018: 200 000 kr
2019: 260 000 kr
2020: 200 000 Kr

3(11)