Carl Jönssons Understödsstiftelse II

Ändamål                     

Carl Jönssons Understödsstiftelse II har till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn eller ungdom för deras vård och fostran eller utbildning. Behövande funktionshindrade av alla åldrar är berättigade till understöd. Stiftelsens avkastning får även användas för utdelning till välgörande inrättningar eller för välgörande ändamål.

Destinatärskretsen kan variera över tid. Aktuell destinatärsgrupp framgår av ansökningsblanketten och på annan plats på hemsidan.

 

Om Carl Jönssons Understödsstiftelse II

Stiftelsens marknadsvärde
den 31 december 2010: 639,6 mkr
den 31 december 2011: 539,3 mkr
den 31 december 2012: 591,9 mkr
den 31 december 2013: 694,6 mkr
den 31 december 2014: 757,8 mkr
den 31 december 2015: 782,5 mkr
den 31 december 2016: 837,6 mkr
den 31 december 2017: 892,5 mkr
den 31 december 2018: 820,8 mkr
den 31 december 2019: 974,4 mkr

 

Beviljade bidrag
2010: 16,3 mkr
2011: 16,6 mkr
2012: 18,8 mkr
2013: 18,9 mkr till enskilda personer och 1,4 mkr till juridiska personer.
2014: 17,4 mkr till enskilda personer och 0,97 mkr till juridiska personer.
2015: 5,7 mkr till enskilda personer och 5,6 mkr till juridiska personer.
2016: 6,6 mkr till enskilda personer och 10,5 mkr till juridiska personer.
2017: 5,2 mkr till enskilda personer och 14,7 mkr till juridiska personer.
2018: 5,8 mkr till enskilda personer och 20,0 mkr till juridiska personer.
2019: 4,8 mkr till enskilda personer och 20,5 mkr till juridiska personer.  
2020: 3,6 mkr till enskilda personer och 18,6 mkr till juridiska personer

 

Antal beviljade bidrag:
2010: 2779 stycken
2011: 2742 stycken
2012: 2865 stycken
2013: 3233 enskilda personer och 3 juridiska personer.
2014: 3278 enskilda personer och 8 juridiska personer.
2015: 814 enskilda personer och 32 juridiska personer.
2016: 769 enskilda personer och 51 juridiska personer.
2017: 598 enskilda personer och 61 juridiska personer.
2018: 704 enskilda personer och 129 juridiska personer.
2019: 626 enskilda personer och 117 juridiska personer.
2020: 593 enskilda personer och 81 juridiska personer.