Välgörande föreningar, inrättningar och institutioner 2022

För 2022 gäller följande

Stiftelsen lämnar i år bidrag till föreningar, organisationer och institutioner verksamma i Skåne, som verkar för behövande gamla och sjuka och för barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning.

Bidrag lämnas inte till statligt, regionalt, kommunalt, eller politiskt anknutna inrättningar.

Det ändamål för vilket bidrag sökes skall anges.

Redogörelse för användandet av eventuellt tidigare bidrag och för sökta bidrag från annat/andra håll skall anges.

Senaste årsredovisning inklusive revisionsberättelse och balansräkning skall bifogas ansökan.

Det organisationsnummer som tilldelats den sökande av skattemyndigheten skall anges.

Utbetalning av bidrag görs endast till bankgiro eller plusgiro i organisationens namn.

Alternativ 1  – Skicka in ansökan digitalt

Ansökan i det digitala systemet kan göras från och med 2022-05-18.

Skapa konto

För att söka behöver ni skapa ett konto med vilket ni loggar in i ansökningssystemet. När ni registrerat era uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande för att bekräfta att era uppgifter är korrekta.  (Kontrollera er skräppost om meddelandet dröjer).  Klicka på länken som finns i e-postmeddelandet för att verifiera ert konto.

Konto kan skapas manuellt eller med hjälp av BankID.

Skapa ert konto här.

Ny ansökan

När ett konto är skapat kan en ansökan registreras från och med 2022-05-18

Logga in för att skapa ansökan med BankID här eller logga in för att skapa er ansökan utan BankID här.

Välj ”Påbörja ny ansökan” och fyll i formuläret steg för steg.  Ni kan när som helst klicka på ”Avsluta (spara)” för att spara er påbörjade ansökan och logga in senare för att färdigställa den.  Har ni frågor, klicka på ”Hjälp” i övre högra hörnet på ansökningsformuläret.  När ni är klara klickar ni på ”Lämna in”.  Systemet kommer att skicka ett e-postmeddelande till er för att bekräfta att ansökan är mottagen.  Ni kan även se den ansökan ni lämnat in under ”Inlämnade ansökningar”.

Alternativ 2 –  Skicka in ansökan per brev

Ansökningsblankett för ansökan per brev kan från och med 2022-05-18 hämtas här

Observera att ansökan, inklusive alla bilagor, skall inges i 3 fullständiga exemplar och skall vara Carl Jönssons Understödsstiftelse II till handa senast den 30 juni 2022 under adress:

Carl Jönssons Understödsstiftelse II
c/o S|E|B Private Banking Stiftelser, 205 20 Malmö.

Ansökan och bilagor behandlas konfidentiellt och återsändes inte.
Besked om avslag eller tilldelning av bidrag lämnas senast under december månad.
Stiftelsens beslut är slutgiltigt och kan inte omprövas.

 

9(11)